Itinerario Yunnan

 

 

 

 

 

 
01/08/2001 Roma / Hong Kong
02/08/2001 Hong Kong / Kunming
03/08/2001 Kunming / Bamboo Temple / Golden Temple / Yunantong Temple / East-West Pagoda /Kunming
04/08/2001 Kunming / Dali
05/08/2001 Dali / Mercato di Wase / Dali
06/08/2001 Dali / Zhon Cheng Village / Shaping Market / Xi Fu Lake / Dali
07/08/2001 Dali / Lijiang / Lijiang Old City
08/08/2001 Lijiang / Monastero di Yufeng / Baisha / Lontrian /  Lijiang
09/08/2001 Lijiang / Montagne Nevose / Black Bragon Park /  Lijiang
10/08/2001 Lijiang / Lago Lugu
11/08/2001 Lago Lugu
12/08/2001 Lago Lugu /  Lijiang
13/08/2001 Lijiang / Le Gole Del Salto Della Tigre / Zhongdian
14/08/2001 Zhongdian / Lago Bita / Tiansheng (piscine calde) / Monastero di Sonzalin / Zhongdian
15/08/2001 Zhongdian / Shibaoshan
16/08/2001 Shibaoshan / Bao Xiang Si / Dali
17/08/2001 Dali / Kunming
18/08/2001 Kunming / Jinghong 
19/08/2001 Jinghong / Mercato di Menghun / Longyang / Jungzhen / Jinghong 
20/08/2001 Jinghong / Damenglong / Pagoda Bianca / Pagoda Nera / Villaggi / Jinghong / Kunming
21/08/2001 Kunming / Tahuma Temple / Huantung Temple / Western Hill / Mercato dei Fiori e degli Uccelli / Kunming
22/08/2001 Kunming / Foresta di Pietra /Kunming
23/08/2001 Kunming / Hong Kong
24/08/2001 Hong Kong / Giro della Cittą / Roma
25/08/2001 Roma / Milano