Tramonto a Shibaoshan

 
 

 

foto precedente foto successiva 

 

Tramonto a Shibaoshan (17740 bytes)